BYGGNATION • MARK • SCHAKT

Se vår kunskap som din tillgång när det gäller att bedöma helheten vid ombyggnad, renovering eller aktuella förebyggande åtgärder. Vi utför renoveringar, besiktningar och förslag på aktuellt underhållsbehov och står till tjänst för såväl företag, fastighetsägare och offentlig förvaltning.

Vår markavdelning med egen maskinpark och kunnig personal har lång erfarenhet av alla typer av markarbeten från nybyggnation av mindre villor till större industribyggnationer, dräneringar, rivning, underhåll av skogsbilvägar etc. och tillsammans hittar vi den optimala lösningen.

 

Vi utför bland annat:

• Nybyggnationer & Grunder
• Om- & Tillbyggnation
• Renovering
• Husmontering
• Fönsterbyten
• Gräv- & Schaktarbeten
• Grunder
• Dräneringar
• Skogsbilvägar
• Avlopp
• Rivning
• Försäljning & Utkörning av matjord och grus
med mera…