KONTAKT & TJÄNSTER

KONTAKT

Besöks- & Postadress:
Lodestål Bygg AB
Storgatan 16 B, 364 31 Åseda

Anders Lodestål
Mobiltel: 070-520 84 06
E-post: info@lodestalbygg.se

*
VI ERBJUDER:

• Nybyggnationer & Grunder
• Om- & Tillbyggnation
• Renovering
• Husmontering
• Fönsterbyten m.m.
• Gräv- & Schaktarbeten:
Grunder, Skogsbilvägar, Avlopp,
Dräneringar, Rivning
• Försäljning & Utkörning av matjord och grud

Post Comment

You must be logged in to post a comment.