Vår markavdelning med egen maskinpark och kunnig personal har lång erfarenhet av alla typer av markarbeten från nybyggnation av mindre villor till större industribyggnationer, dräneringar, rivning, underhåll av skogsbilvägar etc. och tillsammans hittar vi den optimala lösningen.

Vi utför bland annat:

• Gräv- & Schaktarbeten
• Grunder
• Dräneringar
• Skogsbilvägar
• Avlopp
• Rivning
• Försäljning & Utkörning av matjord och grus

med mera…

 

Välkommen att kontakta oss!
Anders Lodestål med personal